تعداد مقالات: 490
79. مواجهۀ شیلر با اندیشه های زیبا شناسانه ی کانت

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 15-22

حمیده جعفری؛ پرویز ضیاشهابی؛ امیر اشرف آریان پور؛ مالک حسینی


82. پژوهشی بر برندسازی استراتژیک شهری، مطالعة میزان اثربخشی و طرح هویت بصری آن

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 15-26

سیمین خضریان؛ صداقت جباری؛ مصطفی اسداللهی


84. خوانش عکس، به مثابه هرمنوتیکِ امر خصوصی

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 17-24

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب


85. تفاوت های طراحی در چند رسانه ای

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 17-24

یاسمن باقی


86. بررسی نقشمایه های مردانه در تمدن ایلام (از اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره اول ق م)

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 17-26

ابوالقاسم دادور؛ علی صادقی طاهری


88. پژوهش کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در روش شناسی پژوهشی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-28

مهناز محمدزاده میانجی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ حسین سرپولکی


95. اثربخشیِ سبک‌هایِ هُنریِ پس از سده‌یِ بیستم بر معماریِ تندیس‌وارِ معاصر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-28

محمد حبیبیِ سوادکوهی؛ حسین بحرینی؛ ایرج اعتصام


96. مطالعه و بررسی اصول ترکیب بندی در بشقاب¬های شکار ساسانی

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

حمیده یسن زاده؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ رضا افهمی


97. بررسی آرایه خورشید در صنایع دستی و تزیینات معماری یزد

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-17

حمید بهداد؛ بهنام جلالی جعفری


98. تجلی سیمرغ در هنر سفالگری دوران اسلامی‌ ایران

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-19

سیدهاشم حسینی


100. جستاری در باب نمود پیکر انسان در هنر معاصر، با تأکید بر نظریات بودریار

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 9-20

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قهی