هنر آبستره و حذف روایت

دوره 19، شماره 4، دی 1393، صفحه 15-24

10.22059/jfava.2014.55416

ویدا فرهمند؛ سعید حقیر


مواجهۀ شیلر با اندیشه های زیبا شناسانه ی کانت

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 15-22

10.22059/jfava.2017.228767.665622

حمیده جعفری؛ پرویز ضیاشهابی؛ امیر اشرف آریان پور؛ مالک حسینی


خوانش عکس، به مثابه هرمنوتیکِ امر خصوصی

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 17-24

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب


تفاوت های طراحی در چند رسانه ای

دوره 4، شماره 47، فروردین 1391، صفحه 17-24

10.22059/jfava.2012.24373

یاسمن باقی


پژوهش کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در روش شناسی پژوهشی

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 17-28

10.22059/jfava.2017.63164

مهناز محمدزاده میانجی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ حسین سرپولکی


بافته های موزه وزیری از دوره صفویه تا قاجاریه

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 17-26

10.22059/jfava.2019.275337.666143

سید احمد رضا خضری؛ فریبا پات؛ فاطمه ضرابی زاده


اثربخشیِ سبک‌هایِ هُنریِ پس از سده‌یِ بیستم بر معماریِ تندیس‌وارِ معاصر

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-28

10.22059/jfava.2018.267399.666052

محمد حبیبیِ سوادکوهی؛ حسین بحرینی؛ ایرج اعتصام