تعداد مقالات: 490
101. بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 19-26

پروانه رجبی نژاد؛ منصور حسامی


102. نمود "بدن‌گروتسک" در نقاشی‌های محمد سیاه قلم بر مبنای اندیشه میخائیل‌باختین

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-30

شراره افتخاری‌یکتا؛ امیر نصری


103. بازخوانی نقاشی سقاخانه از منظر هرمنوتیک گادامر

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-30

عباس ایزدی؛ محمدکاظم حسنوند


104. ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-30

راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی


105. اثر هنری به‌مثابه کالای هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-28

محمدرضا باقری لری؛ نادر شایگان فر؛ اصغر کفشچیان مقدم


106. ادوار تذهیب در کتاب آرایی مذهبی ایرانی

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 23-32

حبیب اله عظیمی


107. نقوش ساسانی و اسلامی بر روی دستبافته بایو

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 23-32

علیرضا طاهری


108. تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 23-34

اشرف السادات موسوی لر؛ گیتا مصباح


109. بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 23-34

میترا ذاکرین


110. بررسی طرح تاج شاهان در سکه های ایران از دوره هخامنشی تا ساسانی

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 23-32

ابوالقاسم دادور؛ لیلا مکوندی


112. بررسی تأثیرات نقاشی ساسانی بر دیوارنگاره‌های سغدی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-32

ابوالقاسم دادور؛ محمد معین¬الدینی؛ الهام عصارکاشانی


114. بررسی مولفه های تعاملی فرم و متن در ساختار زیباشناسانه آثار نقاشی ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-32

اصغر کفشچیان مقدم؛ کریم اله خانی


119. سوگواری بر شوی لیلی (مطالعه تطبیقی شعر و نگاره)

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 25-32

زهرا رهنورد؛ فاطمه منتظری


120. نظام آموزش در خوش نویسی

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 25-32

مینا صدری


121. نگارة «هارون در حمام»؛ فتّوت‌نگارة دلاّکان، سلمانیان و سرتراشان

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 25-34

سیدمانی عمادی؛ غلامعلی حاتم


122. نقش رنگ در پیکرک های انسانی دوره ی نوسنگی

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 25-31

ریما اسلام مسلک؛ نرگس حریریان


123. بررسی مجموعه سفالینه های منقوش تپه گیان و گودین تپه موجود در موزه دفینه

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 25-32

کامران افشارمهاجر؛ الهه رنجبرایرانی


124. رویکرد آشنایی زدایی در فرآیند ارتباط تصویری حوزه تصویر سازی تبلیغاتی

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 25-36

میترا معنوی راد؛ سعیده عنبر دباغیان


125. تحلیل بینانشانه ای روابط فرم و فضا

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-36

بابک امرایی