تعداد مقالات: 506
104. بازخوانی نقاشی سقاخانه از منظر هرمنوتیک گادامر

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-30

10.22059/jfava.2016.59949

عباس ایزدی؛ محمدکاظم حسنوند


105. ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-30

10.22059/jfava.2018.250296.665859

راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی


106. اثر هنری به‌مثابه کالای هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-28

10.22059/jfava.2017.220092.665560

محمدرضا باقری لری؛ نادر شایگان فر؛ اصغر کفشچیان مقدم


107. ادوار تذهیب در کتاب آرایی مذهبی ایرانی

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 23-32

حبیب اله عظیمی


108. نقوش ساسانی و اسلامی بر روی دستبافته بایو

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 23-32

علیرضا طاهری


109. تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 23-34

اشرف السادات موسوی لر؛ گیتا مصباح


110. بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 23-34

میترا ذاکرین


111. بررسی طرح تاج شاهان در سکه های ایران از دوره هخامنشی تا ساسانی

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 23-32

10.22059/jfava.2012.28935

ابوالقاسم دادور؛ لیلا مکوندی


113. بررسی تأثیرات نقاشی ساسانی بر دیوارنگاره‌های سغدی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-32

10.22059/jfava.2013.30064

ابوالقاسم دادور؛ محمد معین¬الدینی؛ الهام عصارکاشانی


120. سوگواری بر شوی لیلی (مطالعه تطبیقی شعر و نگاره)

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 25-32

زهرا رهنورد؛ فاطمه منتظری


121. نظام آموزش در خوش نویسی

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 25-32

مینا صدری


122. نگارة «هارون در حمام»؛ فتّوت‌نگارة دلاّکان، سلمانیان و سرتراشان

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 25-34

سیدمانی عمادی؛ غلامعلی حاتم


123. نقش رنگ در پیکرک های انسانی دوره ی نوسنگی

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 25-31

10.22059/jfava.2012.24374

ریما اسلام مسلک؛ نرگس حریریان


124. بررسی مجموعه سفالینه های منقوش تپه گیان و گودین تپه موجود در موزه دفینه

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 25-32

10.22059/jfava.2014.36423

کامران افشارمهاجر؛ الهه رنجبرایرانی


125. رویکرد آشنایی زدایی در فرآیند ارتباط تصویری حوزه تصویر سازی تبلیغاتی

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 25-36

10.22059/jfava.2014.50293

میترا معنوی راد؛ سعیده عنبر دباغیان