تعداد مقالات: 501
151. پژوهشی برای معرفی جلد اول گلچین اسکندر سلطان813 ه.ق متعلق به بنیاد گلبنکیان پرتغال

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-38

شیرین نظریزاده دهکردی؛ ابوتراب احمدپناه؛ حانیه بیجندی


152. مقایسه انگاره‌های شهریاری در چند نگاره از شاهنامه عمادالکتاب از منظر رودلف آرنهایم

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-40

آمنه مافی تبار؛ فاطمه کاتب؛ منصور حسامی کرمانی


153. خوانش رویکرد اسطوره‌سنجی نزد ژیلبردوران، با نگاهی به "زیورآرایه های باغ ایرانی"

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 31-42

شقایق چیت ساز؛ احمد ندایی فرد؛ بهمن نامور مطلق


155. تنوع خط کوفی در کتیبههای سفال سامانی (قرن سوم تا پنجم هجری قمری)

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 33-44

صداقت جباری؛ فرناز معصوم زاده


156. مدیریت تولید هنر در دوره هخامنشی

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 33-40

علیرضا هژبری نوبری؛ ماهیار طاووسی؛ محمود طاووسی؛ فرهنگ خادمی ندوشن


161. کارستان هنری آقا نجفعلی

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-42

یعقوب آژند


162. بازساخت لعاب مینایی براساس متن جواهر نامه نظامی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-42

زهره مختاری؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ یوسف امینی


165. نگاه در نقاشی از منظر پدیدارشناسی مرلوپونتی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-38

لیلا غفاری؛ جمال عرب زاده


166. مطالعه پیکرک های زنانه عصر مفرغ شوش از منظر ریخت شناسی

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 33-40

علی رضا طاهری؛ سمیرا نصراصفهانی


167. تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 35-44

میترا معنوی راد؛ ابوالقاسم دادور


168. مطالعه تطبیقی و آزمایشگاهی تکه پارچه اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 35-44

محمدجواد ثقفی؛ مصطفی ده پهلوان؛ هاله زرینه


169. سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی کاشی های زیرلعابی در ایران

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 35-46

مسلم میش مست؛ محمد مرتضوی


171. مقایسه ی ارتباطات بصری در خط نستعلیق بین دو شیوه ی صفوی و معاصر(میرعماد و امیرخانی)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 35-46

روح الله اسحاق زاده؛ حمید صادقیان؛ الهام روحانی اصفهانی


172. انتساب پیکرنگاره شجیع‌الملک به استاد کمال‌الملک

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 35-46

کریم اسکندری؛ مونا هنرمند


173. مطالعه تطبیقی پوسترهای شیگئو فوکودا و روش‌های ایجاد خطای دید*

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 37-48

سید محمد فدوی؛ عاطفه شیدمؤدب


175. امکان سنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 37-46

مهیار اسدی؛ حسن بلخاری