نویسنده = موسوی ویایه، انسیه سادات
تعداد مقالات: 1
1. پیدایش، شکوفایی و افول سفال لاجوردینه

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 53-64

عباس اکبری؛ امیر حسین چیت سازیان؛ انسیه سادات موسوی ویایه