نویسنده = حسن بلخاری قهی
تعداد مقالات: 6
2. سیاست، جنسیت، بازنمایی (تحلیل انتقادی دیدمان‌ جنسیت در دوره‌ی ناصری)

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-48

حسن زین الصالحین؛ حسن بلخاری قهی


3. آیکونوگرافی پیکره ی سفالین سلطان طغرل سلجوقی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 93-102

اصغر جوانی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهیار اسدی


4. جستاری در باب نمود پیکر انسان در هنر معاصر، با تأکید بر نظریات بودریار

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 9-20

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قهی


5. آموزش کل‌گرا رویکردی نوین، همسو با برخی مولفه‌های آموزش سنتی هنر ایرانی اسلامی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-20

ندا سیفی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهدی محمدزاده