نویسنده = افراشته، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

محمد رزاقی؛ سمیه افراشته