کلیدواژه‌ها = معیارهای سنتی زیبایی ژاپن
تعداد مقالات: 1
1. جنبش مینگی و معیارهای زیبایی آن، در سفال ژاپن

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-106

صمد سامانیان؛ سید‌سعید سید‌احمدی زاویه؛ نگار کفیلی