دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تبارکاوی یک صحنه‌ی اسطوره‌ای-تاریخی: فانتزیِ مهمانی زلیخا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22059/jfava.2023.363768.667169

حسن زین الصالحین؛ یعقوب آژند؛ حسن بلخاری قهی


بررسی عوامل تاثیرگذار بر روان‌خوانی تایپ‌های حوزه چاپ بر اساس عادت خواننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22059/jfava.2023.357549.667092

عاطفه محمدی؛ ساره ملکی


پژوهشی در زمینه طرح، نقش و روش بافت گلیم چهل‌ماشوله ثبت ملیِ روستای بیدکُردوئیه شهرستان بافت استان کرمان**

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22059/jfava.2023.357405.667085

عقیل سیستانی؛ حسن بلخاری قهی؛ یعقوب آژند


بررسی آثار و دیدگاه طبیعت‌گرایانه‌ی آلبرشت دورر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22059/jfava.2023.354310.667048

حسام اسمعیلی؛ مصطفی ندرلو


مطالعه نقش درخت ویسبوبیش در ترمه کرمانی دوره قاجار از منظر اسطوره شناسی تمثیلی کروزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22059/jfava.2023.360078.667121

نادیا پورعباس تحویلداری؛ پینکی چادها


بنیان‌های بصری خط گلزار در هنر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.22059/jfava.2023.352832.667025

فرهاد خسروی بیژائم؛ ملیکا یزدانی


چیدمان فضایی پارک‌های شهری؛ تعیین نقاط القا کننده حس ترس از جرم (مطالعه موردی: پارک تپه باشی شهر نقده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22059/jfava.2023.363563.667165

احمد فرخنده؛ مهران فاطمی نیا؛ زهرا حسین قلی پور


واکاوی شکل‌گیری جریان هنر مفهومی در ایران با تاکید بر اولین نمایشگاه‌های برگزار شده **

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22059/jfava.2023.364391.667173

آزاده امجدی؛ مصطفی گودرزی


واکاوی مضامین پنهان مجالس بزم در دیوارنگاره‌های کوچک تالار مرکزی کاخ چهلستون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22059/jfava.2023.358795.667113

بتول معاذالهی؛ زینب صابر


فرودستان در تصاویر عکاسانه: تحلیل نشانه‌شناختی مجموعه عکس‌های «میدان غار» و «رانده شده از بهشت» در دهۀ 1390

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22059/jfava.2023.366305.667192

فاطمه زهرا امیرابراهیمی خوشمهر؛ محمدرضا مریدی؛ مهدی مقیم نژاد


کاشی شمارۀ ۱۱۸۶- ۱۹۲۶ مؤسسۀ هنر شیکاگو: گمشده‌ای از جلوخان مسجد جامع عباسی اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22059/jfava.2023.355612.667065

محمد غلامعلی فلاح؛ محمد صادق اکرامی


ارائه مدل جامع کاربردپذیری: یک مطالعه فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22059/jfava.2023.362790.667154

کاوه تبیانی؛ ابراهیم باقری طالقانی