نویسنده = خداداده، یاسمن
تعداد مقالات: 3
1. طراحی سیستم کرایه‌ی دوچرخه برای جزیره کیش با رویکرد کاربر محور

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 75-82

ندا باطنی پور؛ یاسمن خداداده؛ نازنین محمد¬پور


2. مطالعه روشمند جهت دستیابی به مشخصه‌های طراحی در دستگاه خودکار پست

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 61-68

یاسمن خداداده؛ سمیرا بافرونی


3. طراحی احساس گرا مطالعه ی سلیقه ی جوانان ایرانی در خصوص رنگ

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 97-104

یاسمن خداداده؛ صدف رستم خانی