نویسنده = مرشدزاده، الهام
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کاربر و کارکرد محصول با رویکرد طراحی تعاملات

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 95-104

ناصر کلینی ممقانی؛ الهام مرشدزاده