نویسنده = ستاری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. عکاسی قاجار: نگاه شرقی، نگاه غربی

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 45-56

مهدی عراقچیان؛ محمد ستاری