نویسنده = حسینی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر مفهوم لذت گراییِ زیباشناختی در بستر تاریخی مرمت ‌تابلوهای نقاشی در سده نوزدهم

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-11

محسن قانونی؛ مهدی حسینی؛ حمید فرهمند بروجنی


2. شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور)

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 13-22

مهدی حسینی