نویسنده = علیئی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کتیبه های مسجد ـ مدرسه ی شهید مطهری

دوره 4، شماره 48، بهار 1391، صفحه 49-58

فیروز مهجور؛ میثم علیئی