نویسنده = باقری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. مفاهیم کاربردی در طراحی احساس گرا

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 51-60

ابراهیم باقری