نویسنده = بلخاری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 37-46

مهیار اسدی؛ حسن بلخاری