نویسنده = ابوالقاسمی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌های نشانه‌شناختی نقاشی و نقد نقاشی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 5-12

محمدرضا ابوالقاسمی