نویسنده = حقیر، سعید
تعداد مقالات: 1
1. هنر آبستره و حذف روایت

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 15-24

ویدا فرهمند؛ سعید حقیر