نویسنده = رضائی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نشانه شناسی پوسترهای فرهنگی به مثابه متن در آغازدهه‌ 80

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 81-90

مرتضی بابک معین؛ فاطمه رضائی