نویسنده = صادقی مهر، سمانه
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی-توصیفی نگاره های کتاب آرایی کلیمیان ایران در عصر صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 ه.ق

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 91-102

سمانه صادقی مهر؛ علی اصغر میرزایی مهر؛ حمید فرهمند بروجنی


2. بررسی کتیبۀ کاشی‌های زرین‌فام مزار حضرت فاطمه معصومه(س) در قم

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 77-88

محسن قانونی؛ سمانه صادقی مهر