نویسنده = صافیان، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل هنر تعاملی با رویکرد پدیدار شناسانه از منظر مرلوپونتی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-12

محمد جواد صافیان؛ هما نوزاد؛ حسین اردلانی