نویسنده = خلوصی راد، زینب
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کتیبه ها و آرایه های تزیینی مسجد جامع خوارزمشاهی گناباد

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-88

علیرضا شیخی؛ زینب خلوصی راد