نویسنده = طالب پور، فریده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 47-54

فریده طالب پور؛ سوسن خطایی


2. نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 5-14

مریم مونسی سرخه؛ فریده طالب پور؛ مصطفی گودرزی