نویسنده = مهرنوش شفیعی سرارودی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه ی موضوعی و محتوایی مجسمه های زنانه در شهر تهران

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 109-124

زینب قائلی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ شعبانعلی قربانی


2. بازساخت لعاب مینایی براساس متن جواهر نامه نظامی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-42

زهره مختاری؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ یوسف امینی


3. پژوهش کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در روش شناسی پژوهشی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-28

مهناز محمدزاده میانجی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ حسین سرپولکی