نویسنده = مهرنوش شفیعی سرارودی
مطالعه ی موضوعی و محتوایی مجسمه های زنانه در شهر تهران

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 109-124

10.22059/jfava.2018.255685.665919

زینب قائلی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ شعبانعلی قربانی


بازساخت لعاب مینایی براساس متن جواهر نامه نظامی

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 33-42

10.22059/jfava.2017.64024

زهره مختاری؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ یوسف امینی


پژوهش کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در روش شناسی پژوهشی

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 17-28

10.22059/jfava.2017.63164

مهناز محمدزاده میانجی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ حسین سرپولکی