نویسنده = وطن‌خواه خانقاه، محمود
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل گفتمان علمی- هندسی در رساله‌های خوشنویسی اسلامی سده‌های چهارم تا هشتم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

محمود وطن‌خواه خانقاه؛ امیر مازیار


2. تصوف و عرفان در مقام ویژگی گفتمانی رساله‌های خوشنویسی سده‌های هشتم تا یازدهم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

محمود وطن‌خواه خانقاه؛ امیر مازیار