نویسنده = �������������� ���������� ����������
مقایسۀ هنر بلوچی‌دوزی‌ ایران و پاکستان از نظر شیوۀ نقش‌پردازی، رنگ‌بندی و تکنیک‌های دوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22059/jfava.2023.352679.667023

فاطمه ساعدی؛ مرضیه قاسمی؛ سکینه خاتون محمودی