نویسنده = ده پهلوان، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی و آزمایشگاهی تکه پارچه اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 35-44

محمدجواد ثقفی؛ مصطفی ده پهلوان؛ هاله زرینه