نویسنده = بهشتی، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سبک شناختی هنر شمایل نگاری بیزانسی

دوره 4، شماره 48، بهار 1391، صفحه 39-48

حبیب الله آیت اللهی؛ طیبه بهشتی