نویسنده = زاویه، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تجربه های بصری انسان پیش از تاریخ

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 71-82

سمانه رستم بیگی؛ سعید زاویه