نویسنده = بزرگ زاده، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. گسترش فراگیری تبلیغ تعاملی و ساختار فرآیند ارتباطی آن با مخاطب

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 101-114

زهرا بزرگ زاده؛ سید نجم الدین امیرشاه کرمی