نویسنده = نادعلیان، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-30

راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی