نویسنده = عسکری الموتی، حجت اله
تعداد مقالات: 1
1. تمایزهای کیفی و کمی در سیر تحول ارسی‌های قاجاری تبریز

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 77-84

محمد مدهوشیان نژاد مدهوشیان نژاد؛ حجت اله عسکری الموتی