نویسنده = رضا افهمی
کلیشه های جنسیتی و اطلاق جنسیت به یک اثر هنری: مطالعه موردی "نقاشی رئال و انتزاعی"

دوره 27، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 63-70

10.22059/jfava.2021.303746.666483

آزیتا شکوهی زادگان؛ رضا افهمی؛ مهدی کشاورز افشار


تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 27-36

10.22059/jfava.2018.246272.665811

حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی


مطالعه و بررسی اصول ترکیب بندی در بشقاب¬های شکار ساسانی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-14

10.22059/jfava.2013.36268

حمیده یسن زاده؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ رضا افهمی