نویسنده = جاوید صباغیان، مقداد
تعداد مقالات: 1
1. زمینه‌مندی اجتماعی- فرهنگی موضوعات و آثار در پژوهش‌های تطبیقی هنر

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

مقداد جاوید صباغیان؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ اسماعیل بنی اردلان