نویسنده = محمد خدادادی مترجم زاده
تعداد مقالات: 4
1. عکس‌های جوئل پیتر ویتکین و ناخودآگاه جمعی

دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 123-130

سودابه شایگان؛ محمد خدادادی مترجم زاده


2. خوانش انتزاعی مردان و خوانش انضمامی زنان مطالعه کانونی گروه‌های مخاطبان از برخی عکس های ایرانی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 91-102

معصومه باباجانی سنگتابی؛ محمدرضا مریدی؛ محمد خدادادی مترجم زاده


3. عکس: چالش دلالت عینی و مفهوم ضمنی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 65-74

محمد خدادادی مترجم زاده