نویسنده = محمد خدادادی مترجم زاده
عکس‌های جوئل پیتر ویتکین و ناخودآگاه جمعی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 123-130

10.22059/jfava.2020.292784.666363

سودابه شایگان؛ محمد خدادادی مترجم زاده


خوانش انتزاعی مردان و خوانش انضمامی زنان مطالعه کانونی گروه‌های مخاطبان از برخی عکس های ایرانی

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 91-102

10.22059/jfava.2018.266264.666041

معصومه باباجانی سنگتابی؛ محمدرضا مریدی؛ محمد خدادادی مترجم زاده


عکس: چالش دلالت عینی و مفهوم ضمنی

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 65-74

10.22059/jfava.2016.59657

محمد خدادادی مترجم زاده