نویسنده = لیل نهاری، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. نمود بصری انرژی حروف فارسی

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 65-76

طیبه لیل نهاری