نویسنده = همتی، آنیتا
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و آهن

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 5-14

صدرالدّین طاهری؛ آنیتا همتی