نویسنده = شفیقی، ندا
تعداد مقالات: 3
3. بررسی ویژگی های تزیینی قرآن نگاری مکتب شیراز عصر صفوی

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-24

ندا شفیقی؛ محسن مراثی