دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 5-88 (بهار و تابستان) 
3. مطالعه و بررسی اصول ترکیب بندی در بشقاب¬های شکار ساسانی

صفحه 1-14

حمیده یسن زاده؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ رضا افهمی


5. بررسی تطبیقی هنرهای تزیینی داخل کاخ صاحبقرانیه و بناهای روسیه قرن18و19میلادی*

صفحه 1-13

فائزه محمدی حاجی¬آبادی؛ حبیب¬الله آیت¬اللهی؛ علی اصغر فهیمی فر