تعداد مقالات: 506
-21. تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-13

10.22059/jfava.2015.57009

زهرا عبداله؛ مهدی پور رضائیان؛ علی اصغر شیرازی؛ محمدعلی رجبی


-20. صفحات آغازین

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-3


-18. صفحات آغازین

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-3


-16. اصل "واق" در نقاشی ایران

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 5-14

یعقوب آژند


-15. بررسی شکل و فرم در ریتون های ایرانی (هزاره چهارم قبل از میلاد تا پایان دوره ساسانی )*

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 5-12

ابوالقاسم دادور؛ نصرت الملوک مصباح اردکانی


-14. دیدگاه عارفان مسلمان درباره نور وتأثیر آن برسا حت هنر

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 5-14

سیدرحیم خوش نظر؛ غلامرضا اعوانی؛ حکمت اله ملاصالحی؛ حبیب الله آیت اللهی


-13. جستجو در «نسبیت»

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 5-16

کامبیز نوایی؛ آزاده نوایی


-12. نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 5-14

مریم مونسی سرخه؛ فریده طالب پور؛ مصطفی گودرزی


-11. شیوه «پرداز» در نقاشی ایران

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 5-12

یعقوب آژند


-10. تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 5-14

مهرداد صدقی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ مصطفی گودرزی


-9. تحلیل خودنگاره با رویکرد انتقادی به نظریه "مرگ مؤلف" رولان بارت

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 5-14

10.22059/jfava.2012.24372

اشرف السادات موسوی لر؛ سمانه کاظمیان مروی


-8. هنر اسلامی و نگرش افقی

دوره 4، شماره 48، بهار 1391، صفحه 5-17

10.22059/jfava.2012.24687

سیدغلامرضا اسلامی؛ نیلوفر نیکقدم


-6. تبیین ویژگی‌های هویتی آموزش عالی هنر با تاکید بر متغیرهای فرهنگی در ایران امروز

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 5-14

10.22059/jfava.2012.28933

حبیب الله آیت اللهی؛ مهدی پوررضائیان؛ مهران هوشیار


-5. بررسی عناصر سه‌گانه نمادین در جام شوش

دوره 17، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2013.29608

منیژه علی آبادی


-4. مرگِ زمان، و هرمنوتیکِ عکسِ اجتماعی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2013.30062

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب


-3. گونه شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و آهن

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 5-14

10.22059/jfava.2014.36421

صدرالدّین طاهری؛ آنیتا همتی


-2. تحلیل ساختاری نقد نقاشی

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2014.50292

محمدرضا ابوالقاسمی


0. چالش‌های نشانه‌شناختی نقاشی و نقد نقاشی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2014.55397

محمدرضا ابوالقاسمی