اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر

 

سیاست های اخلاقی این مجله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که  نشریات پردیس هنرهای زیبایِ دانشگاه تهران به آنها متعهد هستند. تمامی نشریات ملزم به رعایت اصول اخلاقی کمیته نشر بین المللی و سیاست های مورد نظر دانشگاه در این خصوص هستند. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

 

وظایف و مسئولیت های ناشر، سردبیر، دبیران علمی ، داوران، مولفان

 

وظایف و مسئولیت های ناشر:

 

 1. این نشریه متعهد است که تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با مقاله های ارسال شده فقط براساس قضاوت های های تخصصی و حرفه ای بوده و از علایق شخصی به دور است.
 2. این نشریه متعهد به حفظ صیانت از سوابق دانشگاهی و تحقیقاتی است.
 3. این نشریه رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر و دبیران علمی، هیات تحریریه، و داوران را مورد کنترل قرار می دهد.
 4. این نشریه دائما در حال تحلیل مقالات از لحاظ سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی است.
 5.  این نشریه در صورت اثبات هر سوء رفتار با آن برخورد خواهد کرد.

 

وظایف و مسئولیت های سردبیر و  دبیران علمی:

 

 1. دبیران علمی این نشریه باید مقاله های ارسال شده را تا هنگام انتشار، محرمانه نگه دارند.
 2. سردبیر، دبیران علمی و داوران تصمیمات موردنظر در رابطه با انتشار یا عدم انتشار یک مقاله را اتخاذ می کنند.
 3. دبیران علمی این نشریه باید اصل بینامی داوران را حفظ کنند.
 4. دبیران علمی این نشریه باید از تعارض منافع جلوگیری کنند.
 5. دبیران علمی این نشریه ملزم به رعایت صیانت علمی و تلاش برای رفع نیازهای علمی خوانندگان خود هستند.
 6. دبیران علمی این نشریه سرقت ادبی و تقلب و کلاهبرداری های احتمالی را شناسایی کنند و در موارد نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری ها و عذرخواهی ها را ارائه دهند.
 7. دبیران علمی این نشریه باید ذهن خود را فقط بر روی محتوای عقلانی متمرکز و محدود کنند.
 8. دبیران علمی این نشریه نباید اطلاعات مقاله ها ها را برای افرادی غیر از نویسندگان، نویسنده ی مسئول و داوران فاش کنند.
 9. مقاله های منتشر نشده توسط دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

 

وظایف و مسئولیت های داوران:

 

 1. داوران این نشریه می بایست با دبیران علمی برای تصمیم گیری در رابطه با انتشار مقاله های ارسال شده همکاری کنند.
 2. داوران دعوت شده به این نشریه باید در محرمانه نگه داشتن مقاله های ارسال شده تلاش کنند.
 3. داوران باید نظرات خود را به دبیران علمی برای تصمیم گیری در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله، در زمان لازم ارائه دهند.
 4. داوران همتا ملزم به رعایت محرمانه نگه داشتن مقاله های ارسال شده و عدم استفاده از اطلاعات آنان برای مقاصد شخصی هستند.
 5. نظرات داوران در رابطه با مقاله های ارسال شده باید فنی و تخصصی باشد.
 6. داوران نباید مقاله هایی که در آنها تعارض علایق با یکی از مؤلفین، شرکت ها، یا مؤسسات وجود دارد را داوری کنند.
 7. داوران باید تعارضات علایق را افشا کنند.

 

وظایف و مسئولیت های مؤلفان:

 

 1. مقاله ها نباید در جای دیگری  چاپ شده باشند یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.
 2. نویسنده ی مسئول باید از رضایت دیگر مؤلفان شریک مطمئن شود.
 3. یکی دیگر از مسئولیت های مؤلفان، حصول اطمینان و کسب اجازه ی موسسه ایست که مقاله ارسال شده مربوط به آن است.
 4. یکی از شرایط ارسال مقاله اینست که مؤلفان اجازه ی ویرایش آنرا برای خوانایی بیشتر بدهند.
 5. فرم تعهد اخلاقی می بایست که توسط مولفان امضا شود.
 6. در نشریه های دسترسی آزاد، مؤلفان حق مالکیت مقاله ی خود را دارند اما در کنار آن به عموم افراد اجازه ی دانلود، چاپ، و توزیع مقاله ی خود را نیز میدهند.
 7. همه ی مؤلفان یک مقاله می بایست بر سر اینکه نویسنده مسؤول فرآیندهای بازنگری بعدی را پس از ارسال مقاله بر عهده گیرد، توافق کنند.
 8. هنگامیکه مؤلف یا مؤلفین مقاله خطای مهمی را در کارشان دیدند، می بایست سریعا دبیر علمی نشریه را برای تصحیح آن مطلع کنند.
 9. از آنجا که سرقت ادبی یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی محسوب می شود، همه ی مؤلفان می بایست بدانند که مقاله های ارسال شده به این نشریه ممکن است توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد تحلیل قرار گیرد.
 10. همه ی مؤلفان می بایست فرآیند ارسال یک مقاله را در این نشریه مطالعه کنند.
 11. مقالاتی که برای چاپ در نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی پذیرفته می شوند، می بایست در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) ثبت و گواهی همانندجویی  به دفتر نشریه ارائه شود.

 

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان:

این نشریه، سرقت علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب، بررسی و با آن مقابله می کند.

 

 1. سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده ی عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می شود. تمامی مقاله های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار می گیرند.
 2. داده سازی و تحریف: داده سازی هنگامیست که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه می دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده ها و نتایج آن را تغییر می دهد.
 3. ارسال همزمان: هنگامیست که یک مقاله به دو نشریه ارسال می شود.
 4. ارسال دونسخه ای (المثنی): هنگامی رخ می دهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.
 5. ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آنها می باشد.
 6. سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه ی مؤلفان لیست شده در مقاله می بایست در انجام آن سهیم باشند.
 7. دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک مقاله منابع متعددی ذکر می شود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آنها برده نشده است.