داوران

ملاحظات کلی برای داوران

محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.

داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.

داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.

قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

ثبت داوری نشریه هنرهای تجسمی در پایگاه داوری Web of Science (publons) در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیت ها و سوابق داوری نشریه هنرهای تجسمی از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل reviews@webofscience.com فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.

 

 

نام داور

سمت/ سازمان

لینک پابلونز

هادی آذری ازغندی

استادیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

یعقوب آژند

استاد بازنشسته دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

محمدرضا ابوالقاسمی

استادیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

ندا اخوان اقدم

عضو هیئت علمی پژوهشکدة هنر

 

امین ایرانپور

استادیار

 

علیرضا اژدری

دانشیار گروه طراحی صنعتی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

مهیار اسدی

استادیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

سید غلامرضا اسلامی

استاد دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

مهدی اصل فلاح

عضو هیئت علمی و مدیر گروه طراحی‌صنعتی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر

 

عفت السادات افضل طوسی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2202807

عباس اکبری

دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه کاشان

 

رحمت امینی

دانشیار گروه نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

مصطفی اوجی

استادیار دانشگاه هنر

 

حمیدرضا بسحاق

استادیار فرهنگستان هنر

 

حسن بلخاری قهی

استاد دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

اسماعیل بنی اردلان

 

 

مجید پروانه پور

عضو هئیت علمی دانشگاه هنر

 

الهه پنجه باشی

استادیار دانشگاه الزهرا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/39337667

صداقت جباری

استاد دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

بهنام جلالی جعفری

 

 

مژگان جهان آرا

عضو هئیت علمی دانشگاه هنر

 

وحید چوپانکاره

دانشیار گروه طراحی صنعتی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

منصور حسامی کرمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران

 

زهرا حسین آبادی

دانشیار دانشکده  هنرهای تجسمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3888632

سعید حقیر

دانشیار دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا

 

سعید خاقانی

استادیار دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا

 

محمد خدادادی مترجم زاده

عضو هئیت علمی دانشگاه هنر

 

یاسمن خداداده

دانشیار گروه طراحی صنعتی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

مریم خلیلی

استادیار گروه طراحی صنعتی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

حسن خوبدل

عضو هئیت علمی دانشگاه سوره

 

سعید خودداری نائینی

استادیار گروه هنر اسلامی،دانشکده حفلظت و مرمت،دانشگاه هنر

 

**** خورشیدی

 

 

ابوالقاسم دادور

استاد دانشگاه الزهرا

 

نرگس ذاکرجعفری

دانشیار دانشکده هنر ومعماری دانشگاه گیلان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HDP-4340-2022

محمد رزاقی

عضو هیات علمی طراحی صنعتی دانشگاه هنر

 

سمانه رستم بیگی

 

 

سمیه رمضان ماهی

عضو هیئت علمی گروه تصویرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

 

زهرا رهبرنیا

دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2206274

سمیرا رویان

استادیار گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3336955

حسن زین الصالحین

 

 

بهزاد سلیمانی

دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

 

پریسا شاد قزوینی

عضو هئیت علمی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

 

فاطمه شاهرودی

استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

علیرضا شیخی

استادیار دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2571515

کامران شریفی

عضو هئیت علمی دانشگاه سوره

 

مهدی صحراگرد

استادیارگروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2559814

علی عبدی

عضو هئیت علمی دانشگاه هنر

 

ناهید عبدی

عضو هیات علمی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

 

مهران فاطمی نیا

دانشیار گروه طراحی صنعتی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

محمد فدایی

عضو هئیت علمی دانشگاه سوره

https://www.webofscience.com/wos/author/record/37078041

فریناز فربود

دانشیار طراحی پارچه و لباس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2023013

حمیدرضا قلیچ خانی

عضو هیات علمی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

 

نگار کفیلی

استادیار گروه هنر اسلامی دانشگاه هنر

 

ناصر کلینی ممقانی

دانشیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/36588

مینا محمدی وکیل

دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3732611

مریم مونسی سرخه

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

مهران هوشیار

عضو هئیت علمی دانشگاه سوره

 

ماندانا برکشلی

دانشیار دانشگاه ملبورن استرالیا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/34843595

امیرحسین ذکرگو

استاد دانشگاه ملبورن استرالیا