اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 398
تعداد پذیرش 66
تعداد عدم پذیرش 249

مقالات منتشر شده (از سال 1403)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 17
تعداد مشاهده مقاله 1067
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 876
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 133 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 95 روز
درصد پذیرش 17 %