نویسنده = حسنعلی پورمند
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ای بر نقوش هندسی تزیینات معماری در مساجد گناباد، ملک زوزن و فریومد

دوره 17، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 13-22

مهسا خوارزمی؛ محمود طاووسی؛ حسنعلی پورمند؛ جواد نیستانی


2. مجسمه سازی در فضاهای شهری

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 51-58

حسنعلی پورمند؛ محسن موسیوند