پیر حمزه سبزه پوش (بررسی تطبیقی کتیبه ها و نقوش تزیینی دو محراب گچبری مسجد جامع و بقعه پیر حمزه سبزه پوش (عزیز الدین نسفی) ابرکوه استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد گرافیک، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

محراب های گچبری ایران از نظر هنری و سابقه ی تاریخی دارای جایگاه ویژه ای هستند. مدیریت و ساماندهی این محراب ها که بیشتر مربوط به قرون ششم تا هشتم هجری قمری می باشند، توسط هنرمندانی رقم خورده که اوج هنر خود را در تزیین مکانی به کار گرفته اند که محل خضوع و خشوع انسان در برابر خالق بزرگ است. سبک های متنوع چه در شیوه اجرا و چه در ابداع کتیبه ها و نقوش که بعضاً سابقه ی نقوش ساسانی در آنها عینیت دارد، جزء شاهکارهای هنری به حساب آمده که بخش عمده ای از آنها در مناطق مرکزی ایران پخش هستند. در این مقاله که به صورت میدانی و کتابخانه ای کار شده است، دو نمونه تاریخی ارزشمند شهرستان ابرکوه در استان یزد شامل محراب مسجد جامع ابرکوه، مربوط به قرن هشتم هجری قمری و بقعه پیر حمزه سبزه پوش یا عزیز الدین نسفی متعلق به قرن ششم هجری، مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت ها و شباهت ها را مورد تحقیق قرار داده ایم. با توجه به فاصله دویست ساله دو محراب و قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی واحد، تزیینات انجام شده در این دو محراب می تواند ما را در شناخت ویژ گی های زیبایی شناسانه این دوره ها یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


افشار،ایرج (1348)، یادگارهای یزد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.
زمرشیدی، حسین (1374)، مسجد در معماری ایران، انتشارات کیهان، تهران.
سجادی، علی(1375)، سیر تحول محراب از آغاز تا حمله مغول، انتشارات میراث فرهنگی، تهران.
شمس، صادق (1388)، واژه نامه سنتی معماری ایران. علم و دانش- نوآوران دانشگاه پارسه، تهران.
کیانی، محمد یوسف ( 1376)، تزیینات وابسته به معماری دوره اسلامی، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران.
مکی نژاد، مهدی(1387)، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: تزیینات معماری، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران.
اجرای نرم افزاری نقوش 11 و 13توسط خانم فهیمه دهقان انجام گرفته است.