گونه شناسی خودروهای سواری سدان موجود در بازار جهانی به‌وسیله‌ی بررسی قوانین شکلی استایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز،

2 استادیار دانشکده‌ی هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

خودروهای سواری سدان، امروزه به ‌عنوان یکی از پرطرفدارترین محصولات صنعتی شناخته می‌شوند.  از ابتدای پیدایش اولین نمونه‌ها توسط هنری فورد و کارل بنز تاکنون دسته‌بندی و بازشناسی خودروهای سواری بر اساس دسته‌ای از استانداردهای فنی و یا معیارهای تجربی بوده و نه از نگاه طراحان و استایلیستها که بر محتوای فرم و معیارهای زیبایی‌شناسی بصری تمرکز دارند. در این پژوهش به گونه شناسی استایل خودروهای سواری سدان موجود در بازار جهانی پرداخته‌ شده است. برای این منظور چهره‌ی 40 نمونه خودروی سدان متعلق به سال‌های2013- 2014 از سی ‌و دو نشان خودروساز، بر اساس عامل‌های زیبایی‌شناسی استایل و ویژگی‌های فرمی مورد تجزیه‌ وتحلیل قرارگرفته است.  نتایج وجود سه گرایش اصلی و دو گرایش فرعی را بر اساس محتوا و فرم نشان می‌دهد. نام‌گذاری این گرایش‌ها بر اساس فراوانی عامل‌های فرمی رویکردهای طراحی در هر گرایش صورت گرفته است. نمودارهای فراوانی سرگروه ( اجزای بدنه) در هر گرایش، پراکندگی سرگروه‌ها، فراوانی کشورها در هر گرایش و نیز استایل در این‌گونه را روشن‌تر ساخته است. در نهایت بر اساس یافته‌های فوق، فضاهای بکر طراحی استایل در گونه‌ی سدان شناسایی ‌شده است. به دلیل استفاده‌ی خودروسازان از زبان طراحی واحد برای تمام گروه‌های خود یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای تمامی گونه‌های خودرو معتبر باشد.

کلیدواژه‌ها