سوبژکتیو پنهان در ابژه هنر معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای هنرهای تجسمی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

چکیده

تعامل انسان به عنوان سوژه‌‌ با هر آنچه در خارج موجود‌است به عنوان ابژه، تعاملی دوسویه است که فرآیند شناخت یکی‌(ابژه) وابسته به وجود دیگری(سوژه) است. حضور شیء به عنوان ابژه‌ در زندگی انسان دارای نقش‌های‌گوناگون هست. در دوران معاصر و در پی تغییر نگرش هنرمند به جهان و واقعیت‌های موجود در آن، شاهد حضور اشیاء پیش‌پاافتاده‌ای در هنر هستیم که هنرمند در فعل ساختن فیزیکی آنها نقشی‌نداشته‌است، از همین‌رو فرض‌می‌شود که نقش هنرمند در شکل‌گیری این ابژه‌ی هنری قابل‌حذف‌است. هدف این مقاله که به روش تحلیلی انجام‌گرفته تاکید بر نقش هنرمند به عنوان سوژه‌ی آگاه در تعیین هویت جدید این اشیاء است که منجر به دگرگون‌شدن نحوه‌ی ادراک ابژه‌ هنری ‌می‌شود. برهمین اساس مقاله به این سوالات پاسخ‌می‌دهد: نقش هنرمند در تعیین این اشیاء به عنوان ابژه هنری به چه میزان‌است؟ علت تغییر‌کنش ذهنیت هنرمند به اشیاء در دوران معاصر چیست؟ نتیجه نشان‌می‌دهد با توجه به بحث شکل‌گیری آگاهی و تعامل دوسویه سوبژکیتو و ابژکتیو، ادراک اشیاء در هنر معاصر در گرو ادراک ذهنیت آگاه هنرمند هست که حذف او غیر‌ممکن‌است و هنرمند با فعل"‌انتخاب‌کردن" و تغییر مفهوم "ساختن" یک شیء هنری، باعث شکل‌گیری شیوه‌ی جدیدی از ادراک شده‌است که ازعوامل تاثیرگذار این کنش، می‌توان به شرایط اجتماعی و ظهور نظریه‌هایی مبنی بر عدم‌قطعیت در پذیرش واقعیت حتمی، اشاره‌کرد.

کلیدواژه‌ها


 • اسفندیاری،سیمین، تطبیق زیبایی‌شناسی در فلسفه افلاطون و دکارت،نشریه فلسفه،سال بهار و تابستان 1392،صفحه 4-67.

  پارمزانی، لوردانا(1389)، شورشیان، ترجمه مریم چهرگان و سمانه میرعبادی، نشر نظر، تهران.

  جرجانی، علی‌بن‌محمد(1394)، تعریفات: فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی، ترجمه سیمانوربخش و حسن سید‌عرب، نشر فرزان روز، تهران.

  جل،آلفرد(1390)، هنر و عاملیت در نظریه انسان شناسی، ترجمه احمد صبوری، نشر فرهنگستان هنر، تهران .

  جینز، سر‌جیمز هاپوود(1381)، فیزیک و فلسفه، ترجمه علی قلی بیانی، نشر علمی و فرهنگی، تهران.

  دکارت، رنه (1377)،گفتار در روش راه بردن عقل،ترجمه محمدعلی فروغی به تصحیح امیرجلال الدین اعلم، نشر البرز .

  دیکی، جورج(1393)، هنر و ارزش،ترجمه مهدی مقیسه، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران .

  سجادی، سید‌جعفر(1361)، فرهنگ علوم عقلی:شامل اصطلاحات فلسفس کلامی منطقی، نشر انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران.

  کاپلستون، فردریک (1380)، تاریخ فلسفه، ، ترجمه غلامرضا اعوانی، نشر سروش، تهران .

  کاسیرر، ارنست(1393)، فلسفه‌ی صورتهای سمبولیک(جلد دوم)، ترجمه یداله موقن، انتشارات هرمس، تهران.

  گاردنر، هلن (1387)، هنر در گذر زمان، ترجمه محمد تقی فرامرزی، انتشارات آگاه، تهران.

  لینتن، نوربرت(1397)،هنر مدرن، ترجمه علی رامین، نشر نی، تهران.

  لوسی اسمیت، ادوارد(1394)، مفاهیک و رویکردها در آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم، ترجمه علیرضا سمیع آذر، نشر نظر، تهران. مارزونا، دانیل(1390)، هنر مفهومی، ترجمه فاطمه عبادی، نشر آبان، تهران .

  معین، محمد(1386)، فرهنگ معین، نشر زرین، تهران.

  English Refrences - Boyne,Roy(2012), Keeping to the Subject: Subjectivity in Modern Art, Online ISBN: 9781446222089, Publisher: SAGE Publications Ltd,Print ISBN: 9780803983502

  - Dallmayr, Fred Reinhard (1989) Margins of political discourse p.188

  • Dilthey W.1985."The Epochs of Modern Aestheics and its present Task" trans.M.Neville. in poetry and experience. Selected works. Eds. R.A Makkeaal nd F.Rodi. vol 15.princton
  • - Hegel.1991.elements of the philosophy of right.ed.A.Wood.tr.K.B.Nisbet.Gambridge
  • - Margaret Miller,ed (1946 (,Paul Klee(New York:Museum of Modern Art, 1946)pp12-14
  • - Mellars, Paul (2006). "Why did modern human populations disperse from Africa ca. 60,000 years ago?". Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (25): 9381–6. Bibcode 2006PNAS..103.9381M. doi:10.1073/pnas.0510792103. PMC 1480416. PMID 16772383.
  • - Michael Kunzler (2001) Church's Liturgy p.3
  • - Richardson,Alan and Bowden, John(1983), A new dictionary of Christian theology pp 552-3 سایت‌های اینترنتی: - Sciencemag.org. "Out of Africa Revisited - 308 (5724): 921g - Science"-. 2005-05-13. doi:10.1126/science.308.5724.921g. Archived from the original on 2010-11-22. Retrieved 2009-11-23 - News.discovery.com, 2010-05-21Toothy Tree-Swinger May Be Earliest Human
  • https://www.frieze.com/article/barry-flanagan
  • - https://www.tate.org.uk/art/artists/carl-plackman-9377- https://www.performancephilosophy.org/journal/article/view/73/178
  • - http://beliefstoaction.com/general/beliefs- http://tirananovel.blog.ir- https://www.moma.org/collection/works/105050-
  • - https://en.wikipedia.org/wiki/Comedian_(artwork