مقایسه تطبیقی عکس طراحی شده در اینستاگرام و عکس‌مفهومی با توجه به آرای لِو مانویچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عکاسی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 دکترای پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

مطالعات لو مانویچ در اینستاگرام به بررسی گرایش عمومی مردم به عکاسی به ویژه نسل جوان اختصاص دارد. مانویچ به طور کلی عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در اینستاگرام را به سه دسته عکس‌های عمومی، حرفه‌ای و طراحی شده تقسیم می‌کند. او پس از مقایسه ویژگی عکس‌های عمومی و حرفه‌ای با همتایان مشابه آن‌ها در قرن بیستم، عکس‌هایی طراحی شده را به طور مشخص منتسب به دوران ظهور اینستاگرام می‌کند. سبکی که به اعتقاد وی زیبا‌شناسی منحصر به فرد آن حاصل ترکیبی از انتخاب‌های فردی و امکانات اینستاگرام می‌باشد. این پژوهش قصد دارد با روش توصیفی تحلیلی به معرفی عکس‌های طراحی شده بپردازد و آن‌ها را با عکس‌های مفهومی در قرن بیستم قیاس کند. گردآوری داده‌ها در این پژوهش با استفاده از اسناد کتابخانه‌ای و منابع مکتوب الکترونیکی صورت پذیرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بر اساس شباهت‌های یافت شده بین دو گروه مذکور، عکس‌های طراحی شده را می‌توان در امتداد سیر تحول عکس‌های مفهومی برشمرد. همچنین مشخص می‌شود که تفاوت‌های آن دو نیز تحت تأثیر بستر ارائۀ عکس‌ها در اینستاگرام و همچنین ویژگی‌ دوربین‌های تلفن همراه حاصل شده است. دو عامل مهمی که موجب می‌شود صرف‌نظر از شباهت‌های ساختاری، اهداف آن‌ها در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


 آزربورن، پیتر. (1391). هنر مفهومی، ترجمه نغمه رحمانی، تهران: انتشارات مرکب سپید
 اسشلکنز، الیزابت. (1393). "هنر مفهومی"، ترجمه فهیمه سهیلی‌راد، نشریه چیدمان، سال سوم، شماره 7، از صفحۀ 125- 120
بنت، اندی. (1393). فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، چاپ دوم، تهران: انتشارات اختران.
 داندیس، دونیس‌آ. (1386). مبادی سواد بصری، ترجمه مسعود سپهر، تهران: انتشارات سروش
راسمن، گرچن و مارشال، کاترین. (1395). روش تحقیق کیفی. ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی  شکلنز، الیزابت و هیلپینن، ریستو. (1393). هنر مفهومی و دست ساخته، ترجمه بیتا شمسینی، تهران: انتشارات ققنوس
مارزونا، دانیل. (1390). هنر مفهومی، ترجمه منصوره عبادی، تهران: انتشارات آبان
نبوی، صیاد. (1395). " «عکاسی هنری» و مساله‌ای به نام «عینی‌نگری» "، ماه‌نامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، سال یازدهم، شماره 2، از صفحه 40-33
 وود، پال. (1383). هنر مفهومی، ترجمه مدیا فرزین، تهران: نشر هنر ایران.
 French, Lima. (2014). Researching visual Media and Visual Culture. Originally published in Woodfield, K. (ed) (2014) Social Media in Social Research: Blogs on Blurring the Boundaries. National Centre for Social Research / Sage
. Hu, Yuheng & Manikonda, Lydia & Kambhampati, Subbarao. (2014). “What We Instagram: A First Analysis of Instagram Photo Content and User Types”, Association for the Advancement of Artificial Intelligence (www.aaai.org)
 Manovich, lev. (2017). Instagram and contemporary Image, all text is available under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Creative Commons license.
 Popova, Maria. (2013). “The Susan Sontag Guide to Photography in The Age Of Digital Culture”. http://www.slate.com/blogs/future_tense/2013/10/11/susan_sontag_photography_and_so cial_networking.html  URL1:http:// www.harvardmagazine.com, Reviewed on 2019/9/21
 URL2:http:// www.alamy.com, Reviewed on 2019/9/21
URL3:http:// www.instagram.com, Reviewed on 2019/9/21  URL4: http:// www.pinterest.com, Reviewed on 2019/11/21  URL5: http:// www.artnet.com, Reviewed on 2019/11/21