«تبیین مولفه‌های زیباشناسی زشتی بر اساس کلوایکا اثر ویم دلووی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهش هنر. دانشکده هنر. دانشگاه سمنان

10.22059/jfava.2023.355826.667068

چکیده

برای ارائه مبانی نظری درباره زیباشناسی زشتی، در این تحقیق، زشتی پدیده‌ای آستانه‌ای در نظر گرفته شده است. مسئله پژوهش چیستی ویژگی‌هایی است که اثر هنری را وارد آستانه زشتی می‌کند. در این تحقیق، روشِ توصیفی-تحلیلی روشن می‌کند کلوایکا از لحاظ ویژگی‌های ظاهری و جنبه‌هایی چون سَبک‌ناپذیری، به بی‌فرم پهلو می‌زند. ازحیث ویژگی زمینه‌ای دلووی با نمایش بخشی از امر روزمره در هنر از هنر به منزله نهاد و در بستر آن هم حمایت می‌کند و به آن، هاله می‌افکند. از لحاظ اصالت تاریخی نسبت به پسماند انسانی طلای مانزونی دیرتر به وجود آمده، لذا اثر مانزونی کلاسیک‌تر و هنجارشکن‌تر محسوب می‌شود. درخصوص ویژگی‌های ادراکی درجه دوم ناظر به زیباشناسی ماشین می‌توان گفت، اثر بی‌‌روح است. اثر از لحاظ ویژگی‌های ارزشی ناب، به‌دلیل هنجارشکنی دارای ارزش سرمایه‌گذاری است. از زاویه دید ویژگی‌های بازنمودی به‌دلیل تمرکز تفسیری بر بخشی از مکانیسم بدن در دسته واقع‌گرایی‌‌نوین قرار می‌گیرد، درعینِ‌حال وجه ماشینی آن‌را تصنعی می‌کند. ویژگی‌های رفتاری و واکنشی آن به صورت استعاری ملال‌انگیز و تکان‌دهنده و مبهم خوانده می‌شود. با توجه به طیف درجات بین ویژگی‌هایی مثبت و منفی ویژگی‌‌های زیباشناختی کلوایکا از جمله ملال‌انگیز، تصنعی، بی‌روح، هنجارشکن به سمت منفی میل می‌کند و آن‌را به آستانه زشتی سوق می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات