«درام» در برگزیده‌ای از پوسترهای سینمای ایران: مطالعه‌ای در چهارچوب روایت‌شناسی ساختارگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات تئاتر، گروه هنرهای نمایشی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکده موسیقی و هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

باوجود گسترش رسانه­ های ویدئویی و شبکه­ های مجازی باقابلیت اشتراک ­گذاری آثار ویدئویی، پوستر هنوز یکی از اولین و مهم‌ترین عناصر اطلاع ­رسان در مورد یک اثر سینمایی است. اجزای متنوع پوسترهای سینمایی به‌راحتی می ­توانند عناصر مهمی از داستان، شخصیت‌ها، ژانر و بسیاری از اجزای دراماتیک دیگر فیلم را به مخاطب منتقل کنند و به اولین عنصر روایی و دراماتیک فیلم تبدیل شوند. ازآنجاکه جستجوی درام و روایت در هنرهای دوبعدی مانند پوستر از طریق خوانش ­های بینامتنی امکان­پذیر است، با شناخت مفاهیم لایه­های روایی در نظریات ژرار ژنت و همچنین آشنایی با ویژگی­ های روایت سینمایی در نظریات افرادی مانند سیمور چتمن، می­توان میان روایت دراماتیک در فیلم و پوستر ارتباط برقرار کرد و از این طریق راهکاری عملی برای خلق پوسترهای دراماتیک و روایی عرضه کرد. در این پژوهش، پس از معرفی درام و اجزای سازنده آن، عناصر دراماتیک موجود در پوسترهای برگزیدۀ سینمای ایران در دهه ­های 40 و 50 بر اساس نظریات ژنت و چتمن مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. بر اساس یافته­ ها، می­توان گفت که درام در پوسترهای دهه­ های 40 و 50 سینمای ایران در سه سطح خود را نشان می ­دهند: در سطح اول ژانر و موضوع (تم)، در سطح دوم شخصیت­ ها و روابط میان آن‌ها و در سطح آخر پیرنگ درام با به تصویر کشیدن کنش دراماتیک به مخاطب منتقل می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مهرابی، مسعود (1390). صد سال اعلان و پوستر فیلم در ایران. تهران: نظر.
Banham, Martin, ed (1998). The Cambridge Guide to Theatre. Cambridge: Cambridge University Press.
Chatman, Seymour (1978). Story and Discourse: Narrative Structure in fiction and film. London: Cornell University Press. Chatman, Seymour (1990). Coming to terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. London: Cornell University Press.
Culler, Jonathan (1975). Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
De Semlyen, Philip (2013). "How to Make a Mint from Movie Posters". Empire. Retrieved 15 October 2018.
Elam, Keir (1980). The Semiotics of Theatre and Drama. New Accents Ser. London and New York: Methuen.
Fergusson, Francis (1949). The Idea of a Theater: A Study of Ten Plays, the Art of Drama in a Changing Perspective. Princeton, New Jersey: Princeton UP.
Genette, Gerard (1972). Narrative Discourse: An Essay in Method. Translated by Jane E. Lewin. New York: Cornell University Press.
Herman, David (2005). Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, London and New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203932896
Smith, Ian Haydn (2018). Selling the Movie: The Art of the Film Poster. First edition. Austin: University of Texas Press. Wolfe, Ernie (2000). Extreme canvas: hand-painted movie posters from Ghana (First Ed.). Los Angeles: Dilettante Press.