نویسنده = فربود، فریناز
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت دیبای شوشتر از منظر منابع مکتوب ( خاستگاه، مراکز تولید، نقش و کاربرد)

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 53-62

احسان پورابریشم؛ فریناز فربود